zmux kukabidhiwa Muundo wa Taasisi
Soma zaidi
zmux kukabidhiwa Muundo wa Taasisi
Soma zaidi
Matumizi ya TEHAMA katika Ofisi
Soma zaidi

Ndug. Kubingwa M. Simba

Katibu - Kamisheni ya Utumishi wa Umma Zanzibar

Karibu katika Tovuti yetu ya Kamisheni ya Utumishi wa Umma Zanzibar, Katika Tovuti hii utapata habari za uhakika na zilizokamilika ambazo zitakupa muongozo mzima kuhusiana na muelekeo, malengo ya kimkakati pamoja na shughuli zote zinazofanywa na Ofisi ya Kamisheni ya Utumishi wa Umma Zanzibar.

Dira Yetu

Kuwa na chombo huru na chenye uadilifu ambacho kitaleta tija na utawala bora katika Utumishi wa Umma

Dhamira Yetu

Kuongeza ufanisi katika Utumishi wa Umma kwa kuhakikisha uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na Miongozo ya Utumishi wa Umma

Haki na Wajibu

Kamisheni ina jukumu la kusimamia Haki za Watumishi wa Umma katika Taasisi zao

Miongozo

Tuna jukumu la kuhakikisha watumishi wote wanafuata taratibu na sheria kazini.

Ufuatiliaji

Kamisheni ina wajibu wa kufuatilia uendeshaji wa shughuli za Rasilimali Watu.

0
Makundi ya Taasisi
0
Awamu za Makatibu
0 +
Rufaa zilizosikilizwa
0 +
Rufaa zilizopatiwa ufumbuzi