Kamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - Zanzibar
+255 (24) 2230034
kamisheni.utumishi@zpsc.go.tz
Zanzibar, Tanzania
Kamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - Zanzibar

Matayarisho ya Ukaguzi

Mkuu wa Divisheni ya Ukaguzi akishirikiana na Maafisa wa Idara ya Ukaguzi, Rufaa na Malalamiko wakiwa

Pamoja katika kuaanda Dodoso litakalo tumika katika kukusanyia taarifa za Ukaguzi wa Kawaida unaotarajiwa kufanyika katika makundi yote ya taasisi za Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambazo ni Wizara, Mashirika, Makampuni na Taasisi zinazojitegemea na Wakalatedaji.

Leave A Comment

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks