zmux kukabidhiwa Muundo wa Taasisi

Serikali ya mapinduzi ya zanzibar imekuwa ikifanya marekebisho  ya mùundo kwa taasisi zake  ili  kuondoa  changamoto  za kiutendaji  kwa  Taasisi hiyo. Akikabidhi  muundo  mpya  wa utumishi  kwa  kampuni ya Uunganishaji  […]