Kamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - Zanzibar
+255 (24) 2230034
kamisheni.utumishi@zpsc.go.tz
Zanzibar, Tanzania
Kamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - ZanzibarKamisheni ya Utumishi wa Umma - Zanzibar

Kuhusu Kamisheni

  • Home
  • Kamisheni ya Utumishi
Maelezo
Kamisheni ya Utumishi wa Umma - Zanzibar

Kamisheni ya Utumishi wa Umma ni chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 116 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, Toleo la mwaka 2010 na Kifungu Nambari 17 (1) cha Sheria ya Utumishi wa Umma Nambari 2 ya Mwaka 2012, kama ilivyorekebishwa na Sheria Nambari 5 ya Mwaka 2012. Uanzishwaji wa chombo hiki ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa Mageuzi ya Utumishi wa Umma nchini, yanayolenga kuwa na utumishi ulio bora, wenye tija na ufanisi

Kamisheni ni chombo huru kinachojitegemea chenye wajibu wa wakusimamia, kufuatilia na kushauri namna ya kuimarisha Utumishi wa Umma Zanzibar. Kamisheni imeanza kazi rasmi mwezi Septemba, 2011 ambayo imeundwa na Mwenyekiti, Wajumbe sita (6) na Katibu, ambao wote huteuliwa na kuapishwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar.

Kazi kubwa ya Kamisheni ya Utumishi wa Umma ni kufuatilia na kusimamia uendeshaji wa shughuli za Rasilimali Watu katika Taasisi za Umma na kuhakikisha kuwa Utumishi wa Umma unaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu.

Dira

Kuwa na chombo huru na chenye uadilifu ambacho kitaleta tija na utawala bora katika Utumishi wa Umma

Dhamira

Kuongeza ufanisi katika Utumishi wa Umma kwa kuhakikisha uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na Miongozo ya Utumishi wa Umma
Kubingwa Mashaka Simba

Katibu - Kamisheni ya Utumishiwa Umma Zanzibar

.
Idara za Kamisheni

Idara ya Miongozo na Uchambuzi wa Miundo

Idara ya Ukaguzi, Rufaa na Malalamiko

Idara ya Rasilimali Watu, Utawala na Mipango

Sikia

Waliosema Viongozi wetu

Ni maneno ya hekima yenye lengo la kuinua na kuongeza ufanisi kwa Watumishi wa Umma nchini

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks